Diensten

VBO Accountancy: het accountantskantoor dat kijkt naar morgen!

Als ondernemer heb je geen invloed op het verleden, maar wél op de toekomst. Daarom is VBO Accountancy het accountantskantoor dat vooruit kijkt. Cijfers over het verleden vertalen we in adviezen voor de toekomst.

Accountancy

Bedrijfsadvies

Belastingadvies

Personeel

Accountancy

Jouw administratie en de jaarrekening vormen het vertrekpunt voor de advisering over je onderneming. Dit is een belangrijke bron van informatie voor jou, maar ook voor de belastingdienst of de bank. Het samenstellen van de jaarrekening is complex en vereist vakkennis en deskundigheid. VBO Accountancy heeft kennis van de branche en jij kunt vertrouwen op een deskundig en betrouwbaar advies.

Jaarrekening

De jaarrekening is een momentopname van de financiële situatie van een bedrijf of organisatie. Als ondernemer of bestuurder heb je geen invloed op het verleden, maar wél op de toekomst. Daarom is VBO Accountancy het accountantskantoor dat vooruit kijkt. Cijfers over het verleden vertalen we in adviezen voor de toekomst.

Tussentijdse rapportage

Als ondernemer moet je blijven anticiperen op een wereld die continu veranderd. Het sturen op tussentijdse cijfers geeft inzicht waar je onderneming financieel staat. 

Je wilt als ondernemer investeren in een nieuwe machine of een bedrijfspand aankopen. Het is dan fijn om inzicht te hebben in de geldstromen en kosten van de onderneming. Ook banken hebben graag actuele informatie over het presteren van jouw onderneming. 

Doordat tussentijdse rapportage veel actuele management informatie oplevert, kun je als ondernemer veel beter inspelen op veranderende omstandigheden. Het is bewezen dat dit geld oplevert of bespaart. Graag willen wij je van dienst zijn bij het verwerken en rapporteren van de tussentijdse cijfers van jouw onderneming.

Wil je graag meer weten over dit onderwerp of wil je dat wij je ondersteunen bij het opstellen van tussentijdse cijfers neem dan contact met ons op. Dat kan per e-mail of telefonisch via 038-3333688.

Administratie

Jouw focus op je onderneming, wij de administratie.

Het verwerken van de administratie is tijdrovend, dat zal jou ongetwijfeld bekend zijn. Factoren als kennis en interesse spelen hierbij ook een belangrijke rol. Wij ondersteunen je graag hierin.       

Wanneer het bedrijf een grotere omvang heeft, beschikt deze vaak over eigen administratief personeel. In dat geval zou VBO Accountancy kunnen ondersteunen bij het tussentijds controleren van de administratie en het eventueel verzorgen van de benodigde fiscale aangiften.  

VBO Accountancy kan jouw gehele of een gedeelte van de administratie verwerken; alles wordt afgestemd op jouw behoefte als ondernemer. 

Wil je ondersteuning bij het verwerken van de administratie, neem gerust geheel vrijblijvend contact met ons op

Management informatie

Betrouwbare managementinformatie is essentieel. Maar hoe ziet die managementinformatie eruit en op welke data is die gebaseerd?

Managementinformatie moet natuurlijk “gewoon goed genoeg” zijn om te kunnen gebruiken binnen uw organisatie. 

Organisaties hebben vaak veel data over hun bedrijfsprocessen in huis; cijfers over bijvoorbeeld  omzet, brutomarge, het energieverbruik, omzet per klant, productiviteit, prestaties van de werknemers en aantal websitebezoekers. Welke data is nou eigenlijk voor jouw organisatie van belang en wie is daar verantwoordelijk voor? Nog belangrijk, hoe gebruik je deze informatie om jouw organisatie future proof te maken? Daar helpt VBO Accountancy je mee verder.

Meten is weten!

Medewerkers van VBO Accountancy zijn gek op cijfers, maar begrijpen dat opdrachtgevers andere interesses hebben. Daarom schrijven we geen ellenlange rapporten of analyses. Cijfers presenteren we liever in handige en overzichtelijke dashboards. Ondernemers beschikken daarmee over onmisbare informatie voor het besturen van hun onderneming. 

Maak je cijfers visueel, dat zegt alle betrokkenen veel!

Bedrijfsadvies 

Ondernemen is inspelen op ontwikkelingen in een steeds complexere economie, vol met uitdagingen die zich verwacht maar vaak ook onverwacht voordoen.

Als ondernemer zal je op een gegeven moment te maken krijgen met uitdagingen waar je zelf het antwoord niet direct op weet. De adviseurs van VBO Accountancy staan dan voor je klaar, met passie voor ondernemen en kennis van zaken stellen zij jouw belangen voorop. 

Onze adviseurs helpen jou als ondernemer grip te krijgen op de zaken die nu nog blijven liggen. Met als resultaat: meer controle over je bedrijf en de bedrijfsresultaten verbeteren!

Daarnaast heeft VBO Accountancy ruime ervaring in de begeleiding van aan- en verkoop van bedrijven en bedrijfspanden. VBO Accountancy heeft veel kennis van én een groot netwerk in verschillende branches, als banken, pensioenadviseurs, advocaten en notarissen. 

Zoek jij een adviseur die luistert naar je vraag, die iets toevoegt aan jouw kennis en expertise? Stel je het op prijs wanneer een adviseur een spiegel voorhoudt, tegenwind kan bieden en jouw blik verruimt? Voor een, uiteraard gratis, kennismakingsgesprek neem je contact op met Renko van Bodegraven, via het contactformulier of per telefoon.

Waardebepaling

Sta je op het punt van de koop of verkoop van een onderneming? Dan is inzicht in de waarde van het bedrijf essentieel. De waarde van een onderneming gaat verder dan cijfers alleen, denk daarbij waardebepalende elementen als markt- en concurrentiepositie van de onderneming, schaalvoordelen, interne organisatie en zelfstandigheid van jouw onderneming.

Financieel advies

Ondernemen betekent in veel gevallen investeren. Maar voor je de investering doet, wil je weten wat deze oplevert en wat de terugverdientijd ervan is. VBO Accountancy onderzoekt samen met jou of de voorgenomen investering aansluit op jouw ondernemingsplan, toekomstverwachting en ambities.

Daarbij wordt rekening gehouden met de resultaten en ontwikkeling van de onderneming, maar ook met zaken waarop jij als ondernemer weinig tot geen invloed heeft, zoals brancheontwikkelingen en de economie. Wanneer je besluit om de investering te doen, analyseren de professionals van VBO Accountancy welke financiële ruimte binnen jouw bedrijf bestaat en welke alternatieve financieringsvormen en –bronnen eventueel beschikbaar zijn.

Rechtsvormen

Als ondernemer moet je een rechtsvorm kiezen. VBO accountancy adviseert graag bij het maken van jouw keuze. Wij kijken hierbij wat het beste bij jou past als ondernemer en organisatie. Hierbij worden de volgende onderwerpen besproken; 

  • In hoeverre wil je privé aansprakelijk zijn voor de ondernemersschulden;
  • Ga je een samenwerking met derden aan;
  • Welke rechtsvorm is belastingtechnisch voordelig.  

Wanneer onze adviseur samen met jou deze onderwerpen besproken hebben, wordt de juiste rechtsvorm gekozen.  

De meest voorkomende rechtsvormen in Nederland:

Eenmanszaak

Vennootschap Onder Firma (VOF)

Besloten Vennootschap (BV)

(Her)structurering

Is de huidige rechtsvorm van jouw onderneming nog wel de juiste? De rechtsvorm waarin je onderneemt past wellicht niet meer bij de omvang van de onderneming, wellicht zonder dat je je dit realiseert. 

De aanleiding van een herstructurering kan verschillend zijn. Dit kunnen fiscale motieven zijn, maar ook met name groei of krimp van de onderneming spelen een belangrijke rol. Je wilt een eenmanszaak omzetten naar een B.V. of juist terugkeren van B.V. naar een eenmanszaak. Vaak speelt de uitstraling naar de buitenwereld mee voor een andere rechtsvorm. De risico’s voor aansprakelijkheid voor je privévermogen of de voorbereiding op een bedrijfsopvolging kunnen ook de aanzet geven voor een herstructurering.

De adviseurs van VBO Accountancy staan je graag bij in het optimaal adviseren van een herstructurering. Zij kunnen iedere complexe herstructurering formeel vormgeven en waar nodig begeleiden bij de organisatorische veranderingen van de nieuwe structuur.

Daarbij wordt rekening gehouden met de resultaten en ontwikkeling van de onderneming, maar ook met zaken waarop jij als ondernemer weinig tot geen invloed heeft, zoals brancheontwikkelingen en de economie. Wanneer je besluit om de investering te doen, analyseren de professionals van VBO Accountancy welke financiële ruimte binnen jouw bedrijf bestaat en welke alternatieve financieringsvormen en –bronnen eventueel beschikbaar zijn.

Bedrijfsopvolging

Op enig moment krijgt elke ondernemer met bedrijfsopvolging te maken. Wie wordt de opvolger van het (familie)bedrijf? Wij begrijpen dat bedrijfsopvolging niet alleen een zakelijk proces is, maar ook een emotioneel proces. De adviseurs van VBO Accountancy hebben ruime ervaring om jou bij het proces te begeleiden naar een succesvolle overdracht naar de opvolger. 

Daarbij wordt rekening gehouden met de resultaten en ontwikkeling van de onderneming, maar ook met zaken waarop jij als ondernemer weinig tot geen invloed heeft, zoals brancheontwikkelingen en de economie. Wanneer je besluit om de investering te doen, analyseren de professionals van VBO Accountancy welke financiële ruimte binnen jouw bedrijf bestaat en welke alternatieve financieringsvormen en –bronnen eventueel beschikbaar zijn.

Aan en/of verkoop onderneming

De aan- en verkoop van een onderneming is een heel proces met een aanzienlijke financiële, operationele maar ook emotionele impact. Wij weten vanuit onze ervaring dat begeleiding en advisering in een overname of verkooptraject nodig is. VBO Accountancy heeft succesvolle aan- en verkooptrajecten voor ondernemers begeleid. Onze adviseur voert namens jou de regie in het traject. Samen zorgen wij ervoor dat de aan- en verkoop zorgvuldig tot een succesvol resultaat leidt.

Bedrijf starten

Door de jaren heen heeft VBO Accountancy heel wat beginnende ondernemers aan een goede start geholpen. Een goed ondernemingsplan, weloverwogen keuzes en een goede uitvoering van allerlei praktische zaken hebben directe invloed op het succes van jouw bedrijf. Je kunt maar één keer starten. Met advies en begeleiding van VBO Accountancy doe je dat goed.

Ondernemingsplan

Als startende ondernemer heb je wensen, verwachtingen en plannen. Die leg je vast in jouw ondernemingsplan. VBO Accountancy biedt u daarin advies en begeleiding. Vervolgens gaan we na welke verwachtingen reëel zijn, hoe je die kunt realiseren. Hierbij hoort ook een meerjarenprognose. Op basis van het plan en de prognose kunnen wij ook een financieringsplan voor de bank opstellen. En dat is niet waar onze ondersteuning stopt. Indien gewenst gaan wij met jou mee naar de bank of financieringsinstelling om het financiële plan te bespreken.

Ondernemingsadvies

Je hebt besloten een bedrijf te starten of een bestaande onderneming over te nemen. Dat brengt allerlei afwegingen met zich mee. Hoe sluit deze nieuwe stap, het ondernemerschap, aan op jouw persoonlijke financiële situatie? Met welke risico’s dien je rekening te houden en hoe kun je je hier eventueel tegen verzekeren? En welke rechtsvorm moet de onderneming eigenlijk krijgen? Met de kennis van VBO Accountancy op fiscaal, financieel en juridisch gebied ben jij verzekerd van een gedegen plan en verantwoorde keuzes.

Praktische zaken

Bij het starten van een bedrijf komen heel wat praktische zaken kijken. Wij van VBO Accountancy kennen de route die je als starter moet afleggen. Wij begeleiden jou bij je inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK) en het aanmelden bij de Belastingdienst. Mogelijk heb je voor het uitoefenen van de onderneming een vergunning nodig of is het verstandig bepaalde verzekeringen af te sluiten. Wellicht heb je recht op subsidie? Wij zoeken het voor jou uit.

Blijvende ondersteuning

Ook na de start van je bedrijf staan de professionals van VBO Accountancy voor je klaar. Denk hierbij aan diensten op het gebied van administratie, salarisadministratie, belasting, online boekhouding en jaarrekeningen, maar ook onze deskundige adviezen en ondersteuning. Wanneer je bijvoorbeeld een nieuwe koers wilt varen, je ambities uitbreidt of jouw bedrijf wilt doen groeien.

Belastingadvies

Door de complexiteit van de fiscale regels en wetgeving kan een ondernemer niet zonder een vakkundige belastingadviseur. De belastingadviseurs van VBO Accountancy controleren niet alleen jouw aangiften, maar beoordelen ook of er nog aanpassingen moeten worden gedaan in de fiscale strategie van jouw onderneming. Veranderingen in de wetgeving, het bedrijf of je persoonlijke situatie kunnen er toe leiden dat er zulke aanpassingen gedaan moeten worden.

Voor alle diensten, adviezen en begeleiding op het gebied van belastingzaken kun je terecht bij VBO Accountancy. Onze professionals zijn continu op de hoogte van de ontwikkelingen in de belastingwet. Voor onze opdrachtgevers verzorgen wij de aangifte van omzet-, inkomsten-, vennootschaps- en loonbelasting. Zowel voor klanten die de volledige administratie door ons laten verzorgen als voor bedrijven die intern de administratie verwerken. Ook ondersteunen wij opdrachtgevers bij belastingcontroles en geven wij inzicht in kansen voor belastingbesparing.

Vennootschapsbelasting

Een naamloze vennootschap (nv) of een besloten vennootschap (bv) betaalt vennootschapsbelasting over haar winst. Een stichting, vereniging of vergelijkbare organisatie moet alleen in bepaalde situaties aangifte vennootschapsbelasting doen. De vennootschapsbelasting kent twee tarieven.

Inkomstenbelasting

De meeste Nederlanders zijn verplicht tot het doen van de aangifte inkomstenbelasting vóór 1 mei van het volgende jaar. In Nederland betaal je als inwoner belasting over je inkomsten. Ook wanneer je ondernemer bent komt je niet onder deze verplichting uit. 

Laat je privé of zakelijk jouw aangifte door ons verzorgen? Dan zorgen wij dat jij het ‘maximale’ haalt uit je aangifte inkomstenbelasting!

Omzetbelasting

Het berekenen en verrekenen van omzetbelasting lijkt eenvoudig, maar is dat ook zo? 

  • Wanneer is de verleggingsregeling van toepassing?
  • Breng je het juiste BTW-tarief in rekening? 
  • Heeft de onderneming recht op BTW-vrijstelling?
  • Voldoet jouw administratie aan de BTW-regels?
  • Wanneer moet je aangifte BTW in het buitenland doen als je ook producten aan particulieren in het buitenland levert?

De adviseurs van VBO Accountancy geven jou graag een passend advies voor je bedrijf. 

Schenkbelasting

Wil je graag aan iemand of een instelling iets schenken? Dat kan, maar niet zonder rekening te houden met de schenkbelasting. Afhankelijk aan wie je schenkt en de totale waarde van de schenking dient er belasting te worden betaald. Zelfs de tarieven variëren. Wil je schenken aan je partner of kinderen, dan is het tarief bijvoorbeeld lager dan wanneer je zou willen schenken aan je kleinkinderen. 

Erfbelasting

Bij het overlijden van een dierbare komt er veel op je af en dienen allerlei zaken geregeld te worden. Zaken waar je op dat moment totaal niet op zit te wachten. VBO Accountancy ondersteunt in de afwikkeling van de fiscale en administratieve gevolgen hiervan.   

In sommige gevallen wordt er in geval van overlijden ook een onderneming achtergelaten. Hoe zit het met de opvolging daarvan? En wat gebeurt er als er geen opvolging voor jouw bedrijf is. VBO Accountancy is bekend met bedrijfsopvolgingsregelingen en kan goed informeren en begeleiden in alle gevallen.

Vaak denken we er niet aan en is het een onderwerp waar we ons niet graag mee bezig houden. Het is mogelijk om nog tijdens het leven maatregelen te treffen om de latere erfbelasting te verminderen. Hiertoe bestaan vele mogelijkheden die geheel afhankelijk zijn van jouw persoonlijke situatie. Graag informeren wij jou tijdig over de mogelijkheden hierin.

Wil je een afspraak maken voor belastingadvies? Bel 038-3333688, stuur een mail naar info@vbo-accountancy.nl of neem contact via deze website.

Dividendbelasting

Als een N.V. of B.V. winst maakt, kan de vennootschap een deel van die winst uitkeren aan de aandeelhouders. Dit gebeurt meestal in de vorm van dividend. De vennootschap die het dividend uitkeert, moet dan dividendbelasting betalen aan de Belastingdienst. In een aantal gevallen kun je in aanmerking komen voor (gedeeltelijke) vrijstelling of teruggaaf van de dividendbelasting.

Neem contact op met één van onze adviseurs voor meer informatie!

Personeel

Jij wilt doen waar je goed in bent: “ondernemen”. Gaat je bedrijf groeien en heb je personeel aangenomen, dan moet je ook een salaris- en personeelsadministratie bijhouden. Een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering, immers het succes van jouw onderneming valt of staat met goed functionerende medewerkers. 

 Jij onderneemt, wij de personeelsadministratie

Salarisadministratie

Jouw salarisadministratie is bij ons in goede handen. VBO Accountancy neemt de complete salarisadministratie uit handen. Daarbij kan het gaan om loonstroken voor medewerkers, digitale aangifte loonbelasting, het verwerken van cao-wijzigingen in de loonadministratie, het doorgeven van personeelsmutaties aan pensioeninstellingen, contacten leggen met arbodiensten en verzekeringen. Bovendien wordt het contact met de Belastingdienst en eventuele andere instanties onderhouden en wordt de salarisadministratie continu getoetst op naleving van de wet- en regelgeving.

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht regelt de verhouding tussen werkgever en werknemer. Wat zijn de rechten en plichten van de werkgever en werknemer. Wat is afgesproken, hoe wordt het vast gelegd en wat zegt de Nederlandse wetgeving hierover. VBO Accountancy kijkt en denkt graag met jou mee en gaat opzoek naar de toepassing die het beste past voor jou als werkgever en voor je werknemer.

Personeelsadvies

Ook als het gaat om personeelsadvies inzake arbeidscontracten en dossiervormingen staat VBO Accountancy graag met advies klaar. Met de brede kennis en ervaringen kunnen wij jou van goed advies voorzien. Wanneer de wetgeving wordt aangepast zullen wij toetsen of deze ook voor jou van toepassing is. Wij toetsen de personeelsdossiers op compleetheid en zorgen er voor dat deze conform de wet-en regelgeving aan de gestelde eisen voldoen. 

VBO Accountancy adviseert graag op operationeel en strategisch vlak. Moet je reorganiseren of stap je over op een ander personeelsbeleid? Wil je een functionerings- en beoordelingsmethodiek toepassen, welke mogelijkheden zijn er dan en welke methodiek past het beste bij jouw organisatie?

De personeelsadministratie kent vele onderdelen waarbij steeds goed en zorgvuldig gekeken moet worden hoe dit voor jouw onderneming toepasbaar is zodat dit ook voldoet aan de regelgevingen zoals die door de wet zijn vastgesteld. De continue veranderingen vragen om nauwkeurige processen en adviezen. VBO Accountancy zoekt dit graag voor jou uit en voorziet van passend advies en maatwerk.