Personeel

Personeel is de kracht van een onderneming. Met behulp van een passend personeelsadvies creëren wij kansen voor jouw onderneming, dit door out of the box oplossingen.  

Accountancy

Bedrijfsadvies

Belastingadvies

Personeel

Personeel

Jij wilt doen waar je goed in bent: “ondernemen”. Gaat je bedrijf groeien en heb je personeel aangenomen, dan moet je ook een salaris- en personeelsadministratie bijhouden. Een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering, immers het succes van jouw onderneming valt of staat met goed functionerende medewerkers. 

Jij onderneemt, wij verzorgen de personeelsadministratie

Salarisadministratie

Jouw salarisadministratie is bij ons in goede handen. VBO Accountancy neemt de complete salarisadministratie uit handen. Daarbij kan het gaan om loonstroken voor medewerkers, digitale aangifte loonbelasting, het verwerken van cao-wijzigingen in de loonadministratie, het doorgeven van personeelsmutaties aan pensioeninstellingen, contacten leggen met arbodiensten en verzekeringen. Bovendien wordt het contact met de Belastingdienst en eventuele andere instanties onderhouden en wordt de salarisadministratie continu getoetst op naleving van de wet- en regelgeving.

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht regelt de verhouding tussen werkgever en werknemer. Wat zijn de rechten en plichten van de werkgever en werknemer. Wat is afgesproken, hoe wordt het vast gelegd en wat zegt de Nederlandse wetgeving hierover. VBO Accountancy kijkt en denkt graag met jou mee en gaat opzoek naar de toepassing die het beste past voor jou als werkgever en voor je werknemer.

Personeelsadvies

Ook als het gaat om personeelsadvies inzake arbeidscontracten en dossiervormingen staat VBO Accountancy graag met advies klaar. Met de brede kennis en ervaringen kunnen wij jou van goed advies voorzien. Wanneer de wetgeving wordt aangepast zullen wij toetsen of deze ook voor jou van toepassing is. Wij toetsen de personeelsdossiers op compleetheid en zorgen er voor dat deze conform de wet-en regelgeving aan de gestelde eisen voldoen. 

VBO Accountancy adviseert graag op operationeel en strategisch vlak. Moet je reorganiseren of stap je over op een ander personeelsbeleid? Wil je een functionerings- en beoordelingsmethodiek toepassen, welke mogelijkheden zijn er dan en welke methodiek past het beste bij jouw organisatie?

 

De personeelsadministratie kent vele onderdelen waarbij steeds goed en zorgvuldig gekeken moet worden hoe dit voor jouw onderneming toepasbaar is zodat dit ook voldoet aan de regelgevingen zoals die door de wet zijn vastgesteld. De continue veranderingen vragen om nauwkeurige processen en adviezen. VBO Accountancy zoekt dit graag voor jou uit en voorziet van passend advies en maatwerk.